Rozšiřující moduly Pivarisu

Systém Pivaris je dodáván pouze v jedné verzi.

Každý klient tak obdrží kompletní sadu nástrojů, získává pravidelné aktualizace i nově implementované funkce.

Požadavky klientů jdou ovšem někdy nad rámec standardních operací v rámci pivovaru,
a proto Pivaris poskytuje rozšiřující moduly určené právě pro podporu dalších agend.

Detailní sledování sudů

Pivaris obsahuje standardní evidenci saldokonta vratných obalů u odběratelů. Evidence vratných obalů je však častým palčivým problémem pivovarů a v této oblasti může docházet k nemalým ztrátám. Vyvinuli jsme proto rozšiřující modul pro detailní evidenci vratných obalů i dalších zařízení a klient tak má okamžitý přehled o stavu každého zálohovaného obalu.

E-shop

Elektronický obchod pivovarů je specifická záležitost s nustností dodržení legislativních požadavků. Administrace e-shopu a přijatých objednávek v externím systému je další pracovní zátěž pro personál, který by se mohl věnovat další práci. Vyvinuli jsme proto e-shop přímo spolupracující s Pivarisem. E-shop pak čerpá potřebná data z Pivarisu, kterému naopak vrací přijaté objednávky.

E-lettering

Jednou z vlastností minipivovarů je častá obměna sortimentu a rychlá změna stavu skladu v čase. Tyto informace je důležité včas dostat ke svým odběratelům, kteří vybírají, jaké druhy piv zařadí do prodeje. K tomu slouží v Pivarisu modul e-letteringu, který dokáže odběratele velmi pohodlně oslovit na základě aktuálního stavu skladu a se správnou prodejní cenou.